Odstąpienie od umowy

Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów:


 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Konsument ma obowiązek odesłać zakupiony towar, a przedsiębiorca powinien niezwłocznie, (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy) zwrócić wpłacone pieniądze.  Prawo do odstąpienia w ciągu 10 dni od umowy kupna towaru uzależnione jest od dwóch warunków. Po pierwsze – sprzedający musi być przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem. Po drugie – zakup nie został dokonany w drodze licytacji, kto zapłaci więcej, ale poprzez np. opcję „kup teraz”. Jeśli któryś z tych dwóch warunków nie jest spełniony, to zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie obowiązuje. Pierwszy warunek wynika z definicji umowy zawieranej na odległość, która tak właśnie precyzuje obie strony transakcji. Jeśli stronami są dwie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, albo dwaj przedsiębiorcy bądź przedsiębiorca kupuje coś od zwykłego Kowalskiego, to umowy te nie są traktowane – w rozumieniu ustawy – jako zawierane na odległość. Drugi warunek – brak licytacji – wynika z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przepis ten przewiduje, że regulacji dotyczących umów na odległość nie stosuje się do sprzedaży z licytacji.


 Sprzedający gwarantuje Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego, nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura). Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi w całości Kupujący.

pixel