Echosonda 168w i jej programowanie

Echosonda 168w i jej programowanie:


1. Podłącz kabel do źródła zasilania (transformatora 220 bądź gniazda USB),

2. Następnie podłącz sondę do kabla

        (o którym mowa w kroku 1),

3. W bojce zaświecą się dwie diody,

4. Włóż baterie do urządzenia FF168W,

5. Wciśnij guzik ENT, trzymając go dodatkowo wciśnij Power,

Ekran zmieni się na czarny,

Ważne: Od chwili podłączenia bojki do prądu(krok 2) do momentu

gdy wybrane zostaną guziki ENT/POWER NIE MOŻE upłynąć więcej niż 10 sekund,

6. Jeśli parowanie przeszło poprawnie dioda w bojce będzie pulsować,

W przypadku gdy tak się nie stanie wróć do punktu pierwszego, 

7. Wyjmij baterie z Fish Findera,

8. Odłącz bójkę od zasilania,

9. Odłącz kabel zasilający od bojki,

10. Urządzenie zostało zaprogramowane i jest gotowe do użycia.

W przypadku gdy punkt 6 się nie powiedzie operacje można powtórzyć (od punktu 1) do 5 razy.

Następnie należy odłączy sondę, usunąć baterie z Fish Findera

odczekać 30 min i ponownie powrócić do punktu pierwszego.

 

 

pixel